Пенсионната реформа

Пенсионното осигуряване трябва да функционира при условията на непрекъснато повишаване съотношението пенсионер/работещ. Тук действа съзнателна заблуда на обществото за този факт като огромна заплаха. Това не е така. Производителността на труда нараства непрекъснато и точно по тази причина всички производства могат да се справят с по-малко работници. Но тези по-малко на брой работници произвеждат същото или много по-голямо количество и с много по-добро качество продукция. Така че, съотношението работещ/неработещ ще продължи да намалява и в това няма нищо страшно.
Единствено продължаващия в България период на първоначално натрупване на капитали с всичките си проявления и най-важното за случая – укриване на доходи, неплащане на данъци и неплащане на пълни осигуровки на работниците, а не малкия брой заети пречи на пенсионната система.

Предлагам няколко точки за пенсионна реформа, които биха ме накарали мен (съвестно плащащ данъци) да искам и да продължа да се осигурявам с пълните си осигуровки:
1. Да се промени сегашната тристълбна система с почти нефункциониращ трети стълб (ДДПО) на двустълбна.
– Парите от втория стълб (ДЗПО) да се набират по лична сметка, която да може да се наследява при смърт на осигуряващия се преди получаването на пенсия.
2. Да се въведат ясни, прости и еднозначни правила за изчисляване на пенсия, валидни за всички, базирани на натрупаните осигурителни суми, а не на стаж или възраст. Предлагам годишен коефициент – личните спрямо средните осигурителни вноски за всяка изминала година.
3. Да се даде възможност на хората да избират възрастта си за пенсиониране след определена възраст (достатъчно ниска, обаче, за да изглежда, а и да бъде достижима напр. 57 години (защо не и по-ниска, но с по-малки суми). При което първоначално пенсията да се изплаща от натрупаната по ДЗПО сума, а след достигане до следващ възрастов праг – (прословутите 65г.) да започне изплащането от ДОО.
4. Във връзка с горното да се премахнат категориите труд и по-ранното пенсиониране на определени професии да става по общия ред.
– Да се въведе задължителна застраховка с пенсионна клауза за досегашните I-ва и II-ра категории. Позволяваща им така отбраняваното ранно пенсиониране.
– С цел унифициране и опростяване (а не разцепление на наши и ваши) да се премахне плащане на осигуровки от държавата за държавни служители, като това се компенсира със съответно повишение на заплатите им.
5. Да се спре изплащането на пенсии на работещите пенсионери или (като начало) да се обложи с данък целият им доход (включително и пенсията им и да плащат пълен размер осигуровки). Ефектите, които се целят с това са:
– намаляване на безработицата
– облекчаване на пенсионните фондове

С това ще се покаже на хората, които трябва да правят своите вноски сега, смисълът от осигурителната система и ще бъдат стимулирани да се осигуряват, а и да плащат данъци на реалните си доходи, а не на минимална работна заплата или на минимални осигурителни прагове както е масовата практика в България сега.

Не претендирам за авторство и оригиналност на тези предложения (доколкото знам във Франция действа вариант на т.3.) чух подобни предложения и от различни неправителствни организации. Това което искам е когато се говори за реформа, да не се разбира механично събиране и изваждане на две числа – приход и разход, а да се погледне в дълбочина и от повече от една гледна точка този изключително важен проблем.

1279 Total Views 1 Views Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *